Zarząd

Dariusz Lubera

Prezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektryk. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 r. w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 r. związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko Prezesa Zarządu.

W latach 2001–2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 r. stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od 8 marca 2008 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: organów korporacyjnych, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zasobami informacyjnymi, audytu wewnętrznego, komunikacji rynkowej i PR, ryzyka, spraw dotyczących BHP oraz ochrony informacji niejawnych.

Aleksander Grad

Wiceprezes Zarządu ds. korporacji

Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do 1997 r. prywatny przedsiębiorca. W latach 1990–1994 – samorządowiec. W latach 1997–1999 – wojewoda tarnowski. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. Od 1999 do 2000 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III.

W latach 2007–2011 minister Skarbu Państwa nadzorujący m.in. wprowadzenie na giełdę spółek PZU, GPW, TAURON Polska Energia, PGE, Enea, Bogdanka, JSW oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego – kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku kapitałowego. W latach 2012–2014 prezes zarządu spółki PGE EJ 1 sp. z o.o., odpowiadającej za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Od lutego do marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. Od lutego 2014 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od dnia 17 marca 2014 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: zakupów, zarządzania korporacyjnego oraz reorganizacji.

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Ukończyła studia z zakresu ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Ukończyła także kurs doradców inwestycyjnych.

Pracowała kolejno: w latach 1994–1999 w PricewaterhouseCoopers (PwC) w Warszawie jako executive w dziale doradztwa finansowego, gdzie m.in. kierowała projektem nabycia największej elektrociepłowni w Europie przez Vattenfall; w latach 1999–2001 w PwC w Londynie jako menedżer w dziale prywatyzacji i finansów przedsiębiorstw; w latach 2001–2005 w PwC w Warszawie jako menedżer/wicedyrektor w dziale finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji, gdzie pracowała nad wprowadzeniem czołowych europejskich spółek na rynek energetyczny w Polsce, w tym m.in. EdF, Vattenfall i RWE; w latach 2005–2008 w PwC w Warszawie jako dyrektor działu doradztwa, gdzie stworzyła i prowadziła pierwszy w PwC w Polsce zespół branżowy (energetyczny); w latach 2009–2012 w Vattenfall Energy Trading na stanowisku członka zarządu, dyrektora zarządzającego ds. handlowych; od 2013 r. partner w Telos Partners, gdzie zajmowała się wspieraniem przedsiębiorstw w procesie transformacji, działalnością coachingową i mentoringową.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od dnia 17 marca 2014 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: obrotu, operatora rynku i obsługi handlu, zarządzania portfelem, paliw oraz analiz.

Stanisław Tokarski

Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju

Doktor inżynier. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również szereg studiów podyplomowych, w tym między innymi w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w Elektrowni Jaworzno III, gdzie między innymi zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992–1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996–1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997–2001). W latach 2001–2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008–2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia. W latach 2010–2014 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich, opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Dyrektorów VGB. Aktywnie działa w KIC InnoEnergy, międzynarodowej spółce prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od dnia 17 marca 2014 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: strategii rozwoju, projektów strategicznych, regulacji i funduszy zewnętrznych oraz efektywności inwestycyjnej.

Krzysztof Zawadzki

Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Z wykształcenia ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył między innymi podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 r., zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków – głównego księgowego w TAURON Polska Energia. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 21 sierpnia 2009 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: rachunkowości i podatków, zarządzania finansami oraz controllingu.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.