TAURON na tle branży

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, prowadzi dystrybucję na obszarze 58 tys. km2, co stanowi prawie jedną piątą powierzchni kraju. W 2014 r. Grupa dostarczyła klientom końcowym 47,9 TWh energii elektrycznej, co daje 38-proc. udział w dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.

Jednocześnie Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą (udział 26 proc.) i drugim największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce (udział 11 proc.).

W 2014 r. udział Grupy w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych wyniósł 38 proc. Udział PGE, ENERGA i ENEA w rynku dystrybucji wynosi odpowiednio: 27 proc., 17 proc. i 15 proc.

Otoczenie konkurencyjne Grupy TAURON

TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej, a udział Grupy w rynku wynosi 26 proc. Liderem rynku sprzedaży jest PGE z udziałem 33 proc. Trzecie i czwarte miejsce zajmują ENERGA (udział 14 proc.) i ENEA (udział 13 proc.). Pozostałe 15 proc. jest podzielone pomiędzy mniejsze podmioty.

Według danych za 2014 r. Grupa TAURON znalazła się na drugim miejscu zarówno pod względem mocy zainstalowanej (5,1 GW), jak i produkcji brutto energii elektrycznej (17,4 TWh), ustępując jedynie PGE (odpowiednio: 12,6 GW i około 60,3 TWh). Udział Grupy TAURON w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej wyniósł ok. 11 proc., w przypadku PGE – 39 proc. Trzecim co do wielkości producentem energii w Polsce jest ENEA, która dysponuje mocą zainstalowaną na poziomie 3,3 GW oraz 9-proc. udziałem w rynku produkcji energii elektrycznej (około 14,1 TWh). Z kolei ENERGA dysponuje zainstalowaną mocą na poziomie 1,4 GW, a jej udział w wytwarzaniu energii w Polsce wynosi 3 proc. (5,1 TWh).

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Przychody (mld zł)
Przychody (mld zł)
TAURON18,4
PGE28,1
ENEA9,9
ENERGA10,6
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


EBITDA (mld zł)
EBIDTA (mld zł)
TAURON3,6
PGE9,1
ENEA1,9
ENERGA2,3
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Zysk netto (mld zł)
Zysk netto (mld zł)
TAURON1,2
PGE3,7
ENEA0,9
ENERGA1
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


 Moc zainstalowana (GW)
Moc zainstalowana (GW)
TAURON5,1
PGE12,6
ENEA3,3
ENERGA1,4
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Produkcja energii brutto (TWh)
Produkcja energii brutto (TWh)
TAURON17,3
PGE60,3
ENEA14
ENERGA5,1
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Dystrybucja energii do klientów końcowych (TWh)
Dystrybucja energii do klientów końcowych (TWh)
TAURON45,6
PGE32,5
ENEA17,6
ENERGA20,9
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Liczba klientów (mln)
Liczba klientów (mln)
TAURON5,4
PGE5,2
ENEA2,5
ENERGA2,9

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.