Obligacje

W listopadzie 2014 r. TAURON wyemitował pięcioletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 1,75 mld zł.

catalyst

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o wartości do 5 mld zł przyjętego w lipcu 2013 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 0,9 proc., z półrocznym okresem odsetkowym. W marcu 2015 r. obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst.

W grudniu 2014 r. szwedzka spółka zależna TAURON Sweden wyemitowała piętnastoletnie obligacje o wartości nominalnej 168 mln euro.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.