Skład osobowy

Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. Dariusz Lubera Prezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Prezesa Zarządu
2. Aleksander Grad Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji
3. Katarzyna Rozenfeld Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
4. Stanisław Tokarski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
5. Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.