Relacje inwestorskie

Od debiutu na GPW TAURON przykłada dużą wagę do rzetelnej i przejrzystej komunikacji z inwestorami. Jest ona prowadzona zarówno w formie działań wymaganych prawem (raporty bieżące i okresowe), jak również poprzez wiele dodatkowych aktywności skierowanych bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Spółka uczestniczy w wielu konferencjach inwestorskich oraz roadshows w Polsce i za granicą, podczas których inwestorzy mogą zapoznać się z sytuacją ekonomiczno-finansową Grupy oraz kondycją i perspektywami sektora energetycznego.
Publikacji raportów okresowych w 2014 r. towarzyszyła organizacja konferencji dla analityków i zarządzających, podczas których członkowie Zarządu spółki omawiali opublikowane w raportach wyniki finansowe oraz prezentowali najważniejsze osiągnięcia Grupy w raportowanych okresach. Po prezentacjach Zarząd odpowiadał na liczne pytania inwestorów. Konferencje były transmitowane za pośrednictwem internetu w języku polskim i angielskim. Zapewnialiśmy również możliwość ich odsłuchania przez telefon. Dzięki temu wszyscy inwestorzy zainteresowani spółką mogli bezpośrednio śledzić te wydarzenia i pozyskać informacje w tym samym czasie, co obecni na konferencjach.

W 2014 r. członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Biura Relacji Inwestorskich wzięli udział w piętnastu konferencjach i roadshows, podczas których odbyło się prawie 200 spotkań z zarządzającymi aktywami i analitykami. Spotkania miały miejsce nie tylko w Polsce, ale także w centrach finansowych Europy i Ameryki Północnej, między innymi w Londynie, Wiedniu, Nowym Jorku i Bostonie.

22 października 2014 r. spółka zorganizowała drugą edycję „Dnia Inwestora Indywidualnego”. Kilkudziesięciu inwestorów miało okazję spotkać się z Zarządem i kadrą menedżerską Grupy TAURON, jak również zwiedzić Elektrownię Jaworzno III, nowy blok biomasowy o mocy 50 MW oraz pilotażową instalację CCS przeznaczoną do wychwytywania, transportu i składowania CO2. W ramach spotkania z Zarządem odbyły się prezentacje dotyczące zaktualizowanej strategii korporacyjnej i wyników finansowych za I półrocze 2014 r.

W 2014 r. spółka jako partner strategiczny zainicjowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa programu „Akcjonariat Obywatelski” kontynuowała działania ukierunkowane na praktyczne aspekty komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Przedstawiciele spółki prowadzili szkolenia z zakresu relacji inwestorskich dla innych spółek giełdowych oraz brali aktywny udział w przygotowaniu scenariusza i promocji filmu edukacyjnego „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o giełdzie”. Celem programu „Akcjonariat Obywatelski” jest zachęcenie Polaków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju poprzez aktywne zarządzanie oszczędnościami oraz inwestowanie w akcje spółek i inne instrumenty notowane na giełdzie.

Duży nacisk położono również na techniczne aspekty komunikacji z inwestorami – w 2014 r. spółka uruchomiła dedykowaną inwestorom aplikację na urządzenia mobilne oraz zorganizowała dwa czaty z inwestorami indywidualnymi. Aktywność komunikacyjna w zakresie kontaktów z inwestorami indywidualnymi zaowocowała uczestnictwem w programie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „10 na 10 – Spółka przyjazna inwestorom” oraz otrzymaniem wyróżnienia „Heros Rynku Kapitałowego”.

Tradycyjnie już spółka uczestniczyła w innych wydarzeniach skierowanych do inwestorów – była partnerem zawodów sportowych rynku kapitałowego „Capital Market Games” oraz konferencji „WallStreet” w Karpaczu.

TAURON dba o zawartość i aktualność treści zamieszczonych na stronie internetowej dotyczącej relacji inwestorskich, która dla wielu inwestorów jest pierwszym kontaktem z Grupą TAURON. Sekcja Relacji Inwestorskich jest na bieżąco aktualizowana i zawiera wiele przydatnych informacji o istotnych wydarzeniach, wynikach finansowych czy decyzjach walnego zgromadzenia. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych relacji inwestorskich są liczne nagrody i wyróżnienia, które zostały przyznane spółce w trzech ostatnich edycjach konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W ubiegłorocznej edycji konkursu TAURON Polska Energia otrzymał pierwszą nagrodę główną w kategorii przedsiębiorstw za raport za 2013 r. oraz wyróżnienie za interaktywny raport roczny w internecie. Z kolei Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia, zajął pierwsze miejsce w rankingu Thomson Reuters „Extel 2014” na najlepszego w komunikacji inwestorskiej CFO (Chief Financial Officer) spośród polskich spółek giełdowych.

Kalendarium wydarzeń oraz działań realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2014 r.

Data Wydarzenie
7 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia
30 stycznia Udział w konferencji DM mBanku, Warszawa
18 marca Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
18 marca Spotkanie zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za 2013 r.
26 marca Udział w konferencji CEE Energy Day, Wood & Company, Warszawa
3-4 kwietnia Udział w konferencji Polish Capital Market, DM PKO BP i GPW, Londyn
7 kwietnia Udział w konferencji Energy & Mining Conference, UniCredit, Warszawa
15 kwietnia Publikacja rekomendacji zarządu dotycząca podziału zysku za 2013 r. i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy
14 maja Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
14 maja Spotkanie zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2014 r.
16 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia
10 czerwca Udział w konferencji Utilities & Renewables, Bank of America Merrill Lynch, Londyn
11-12 czerwca Roadshow związany z emisją obligacji przy współpracy z JP Morgan
14 sierpnia Dzień ustalenia prawa do dywidendy
21 sierpnia Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.
21 sierpnia Spotkanie zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2014 r.
22 sierpnia Czat z inwestorami indywidualnymi
4 września Spotkanie zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2014 r., DM PKO BP, Warszawa
4 września Dzień wypłaty dywidendy
15-16 września Udział w konferencji Annual Emerging Europe Investment Conference, UniCredit, Warszawa
30 września Udział w konferencji EuroLatam Infrastructure & Utilities Conference, Santander, Nowy Jork
2-6 października Roadshow przy współpracy z Goldman Sachs, Boston, Des Moines, San Antonio, Austin
8-9 października Udział w Erste Group Investor Conference, Stegersbach (Austria)
13-15 października Roadshow związany z emisją obligacji przy współpracy z ING
22 października Dzień Inwestora Indywidualnego w TAURON Polska Energia
13 listopada Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.
13 listopada Spotkanie zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2014 r.
13 listopada Czat z inwestorami indywidualnymi
20 listopada Udział w konferencji Utilities, Mining & Industrials, ING, Warszawa
17-21 listopada Udział w konferencji inwestorskiej w ramach Polish-American Innovation Week, GPW/HSBC, Los Angeles, San Diego i San Francisco
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.