Realizacja strategii w 2014 r.

Realizacja Strategii Korporacyjnej w 2014 r. pozwoliła na wykonanie założonego na 2014 rok wskaźnika wzrostu EBITDA do poziomu 3 627 mln zł oraz ROIC w wysokości ok. 5,3 proc.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

  • zawarto z konsorcjum Rafako (lider konsorcjum) i Mostostal Warszawa umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III,
  • trwają prace budowlano-montażowe oraz zakończono dostawy maszyn i urządzeń poszczególnych węzłów technologicznych i instalacji blokowych przy budowie bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej 240 MWt w EC Stalowa Wola,
  • kontynuowane są działania mające na celu rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego o mocy 413 MWe w Elektrowni Łagisza,
  • kontynuowane są prace mające na celu realizację przez PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON, KGHM Polska Miedź i ENEA wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 000 MW.

Ponadto prowadzone były działania w Obszarze Wydobycie związane z budową szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą w Zakładzie Górniczym Sobieski oraz budową poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina. W Obszarze Ciepło kontynuowano prace przy budowie bloku kogeneracyjnego o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy i turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego w Zakładzie Wytwarzania Nowa. Założone cele związane z poprawą efektywności kosztowej zostały osiągnięte głównie poprzez prowadzone programy restrukturyzacji w Obszarach: Wytwarzanie, Ciepło i Dystrybucja.

Grupa TAURON podejmowała również działania mające na celu podniesienie efektywności organizacyjnej, kontynuując budowę docelowego modelu biznesowego i integrując poszczególne spółki.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.