Rating

TAURON posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez agencję ratingową Fitch Ratings. W październiku 2014 r. Fitch potwierdził rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Obligacje TAURON notowane na rynku Catalyst zostały ocenione przez Fitch na poziomie A.

30
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.