Wynagrodzenia

Model wynagradzania członków Rady Nadzorczej obejmuje jednoskładnikowy system ustalania wynagrodzenia, składający się z części stałej.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki za 2014 r.

Lp. Nazwisko i Imię Okres pełnienia funkcji w 2014 r. Wynagrodzenia i nagrody
1. Antoni Tajduś 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 143
2. Agnieszka Woś 22 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 122
3. Jacek Szyke 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 115
4. Andrzej Gorgol 15 maja 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 68
5. Maciej Koński 1 września 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 36
6. Leszek Koziorowski 1 stycznia 2014 r. – 15 maja 2014 r.   81
 1 września 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.
7. Michał Michalewski 15 maja 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 68
8. Marek Ściążko 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 108
9. Maciej Tybura 1 września 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 36
10. Aleksander Grad* 1 lutego 2014 r. – 16 marca 2014 r. 3
11. Jacek Kuciński 1 stycznia 2014 r. – 15 maja 2014 r. 40
12. Marcin Majeranowski 1 stycznia 2014 r. – 15 maja 2014 r. 40
13. Agnieszka Trzaskalska 1 stycznia 2014 r. – 15 maja 2014 r. 40
14. Rafał Wardziński 1 stycznia 2014 r. – 22 stycznia 2014 r. 8
Suma   908
* Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu spółki w okresie od 11 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.