Skład osobowy

Obecna, IV kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 15 maja 2014 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej III kadencji, tj. za rok obrotowy 2013. Zgodnie ze Statutem spółki jest to kadencja wspólna i wynosi 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień Publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. Antoni Tajduś Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Agnieszka Woś Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Jacek Szyke Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Andrzej Gorgol Członek Rady Nadzorczej
5. Maciej Koński Członek Rady Nadzorczej
6. Leszek Koziorowski Członek Rady Nadzorczej
7. Michał Michalewski Członek Rady Nadzorczej
8. Marek Ściążko Członek Rady Nadzorczej
9. Maciej Tybura Członek Rady Nadzorczej

 

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili następujący członkowie: Antoni Tajduś (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Rafał Wardziński (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Leszek Koziorowski (Sekretarz Rady Nadzorczej), Jacek Kuciński (Członek Rady Nadzorczej), Marcin Majeranowski (Członek Rady Nadzorczej), Jacek Szyke (Członek Rady Nadzorczej), Marek Ściążko (Członek Rady Nadzorczej) oraz Agnieszka Trzaskalska (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 1 lutego 2014 r. Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej III kadencji spółki.

W dniu 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON Rafała Wardzińskiego, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej TAURON Agnieszkę Woś.

W dniu 10 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza TAURON podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON w okresie od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 11 maja 2014 r.

W dniu 17 marca 2014 r. Członek Rady Nadzorczej Aleksander Grad złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 17 marca 2014 r. z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2014 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji, następujące osoby: Andrzeja Gorgola, Agnieszkę Woś, Antoniego Tajdusia, Michała Michalewskiego i Marka Ściążko.

Zwyczajne WZ Spółki obradujące w dniu 15 maja 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji Jacka Szyke.

W dniu 1 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu spółki, podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej spółki IV wspólnej kadencji z dniem 1 września 2014 r. następujących osób: Macieja Końskiego, Leszka Koziorowskiego, Macieja Tybury.

 

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.