Rada Nadzorcza

0001

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas swojej pracy na AGH uzyskał następujące stopnie naukowe: doktor nauk technicznych (1977), doktor habilitowany nauk technicznych (1990) i profesor nauk technicznych (1998). W latach 2005–2012 sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od stycznia 2008 r. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, specjalność: rachunkowość i finanse oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. W 2010 r. nadano jej tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od stycznia 2014 r. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a także Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Łodzi oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od września 2010 r. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej oraz jest członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest również radcą prawnym. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od maja 2014 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od września 2014 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od września 2014 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada dyplom MBA Nottingham Trend University w Wielkiej Brytanii. Absolwent licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. W latach 2008–2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia ponownie od maja 2014 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja: inżynieria chemiczna, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto Marek Ściążko posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego. W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od stycznia 2008 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

W Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia od września 2014 r. Obecnie jest członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.