Polityka dywidendy

Polityka dywidendy przewiduje, że do akcjonariuszy będzie trafiać 40–50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej. Jednak ostateczna wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy uwzględniać będzie potrzeby związane z rozwojem spółki oraz Grupy TAURON – w szczególności plany związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej spółki oraz Grupy TAURON.

Wpływ na rekomendację zarządu odnośnie do wypłaty dywidendy będą miały następujące czynniki:

  • wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki,
  • aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania,
  • bieżące potrzeby inwestycyjne,
  • struktura finansowania.

 

Dywidenda za 2014 r.

Akcjonariusze TAURON Polska Energia podczas Walnego Zgromadzenia 23 kwietnia 2015 r. podjęli decyzję o wypłacie 262,9 mln zł w formie dywidendy. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,15 zł. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 22 lipca 2015 r., a dzień wypłaty na 12 sierpnia 2015 r.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokŁączna dywidenda (mln zł)
Łączna dywidenda (mln zł)
2010262,9
2011543,3
2012350,5
2013333
2014262,9
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda skumulowana od debiutu (mln zł)
Dywidenda skumulowana od debiutu (mln zł)
2010262,9
2011806,2
20121156,7
20131489,7
20141752,6
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda na akcję (zł)
Dywidenda na akcję (zł)
20100,15
20110,31
20120,2
20130,19
20140,15
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda skumulowana na akcję (zł)
Dywidenda skumulowana na akcję (zł)
20100,15
20110,46
20120,66
20130,85
20141
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda jako % zysku netto
Dywidenda jako % zysku netto
201030,62%
201144,53%
201222,74%
201325,45%
201422,26%
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokStopa dywidendy
Stopa dywidendy
20102,8%
20116,5%
20124,6%
20133,8%
20143,3%

 

2010

6 maja 2011 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30 czerwca 2011 r. - Dzień dywidendy

20 lipca 2011 r. - Dzień wypłaty dywidendy

2011

24 kwietnia 2012 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2 lipca 2012 r. - Dzień dywidendy

20 lipca 2012 r. - Dzień wypłaty dywidendy

2012

16 maja 2013 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

3 czerwca 2013 r. - Dzień dywidendy

18 czerwca 2013 r. - Dzień wypłaty dywidendy

2013

15 maja 2014 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14 sierpnia 2014 r. - Dzień dywidendy

4 września 2014 r. - Dzień wypłaty dywidendy

2014

23 kwietnia 2015 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

22 lipca 2015 r. - Dzień dywidendy

12 sierpnia 2015 r. - Dzień wypłaty dywidendy

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.