O Grupie

Grupa TAURON należy do liderów branży energetycznej w Polsce. Grupa działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, kontrolując pełen łańcuch wartości – od wydobycia węgla kamiennego po dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym.

Grupa TAURON  należy do liderów branży energetycznej w Polsce. Grupa działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, kontrolując pełen łańcuch wartości – od wydobycia węgla kamiennego po dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Pionowa integracja Grupy, w tym dostęp do zasobów węgla kamiennego, posiadane aktywa wytwórcze oraz rozbudowana sieć dystrybucyjna zwiększają stabilność jej przychodów i osiąganych marż. Od czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność podstawowa Grupy TAURON obejmuje:

 

  • Wydobycie węgla kamiennego
  • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
  • Dystrybucję energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej
  • Dystrybucję i sprzedaż ciepła
  • Obsługę klienta

www_Tauron_lancuch_pion_pl

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.