Łańcuch wartości

Grupa TAURON jest jednym z największych przedsiębiorstw i drugą największą pionowo zintegrowaną grupą energetyczną w Polsce. Działalność TAURON obejmuje wszystkie ogniwa energetycznego łańcucha wartości – od wydobycia węgla kamiennego po dostarczanie energii elektrycznej do klientów końcowych.

Pionowa integracja Grupy, w tym dostęp do własnych zasobów węgla kamiennego oraz kontrola własnych aktywów wytwórczych, zwiększa stabilność jej przychodów i marż.

Łańcuch wartości
www_Tauron_lancuch_pion_pl_BG

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.