Kluczowe projekty

W latach 2008–2014 Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje ok. 17,6 mld zł, z czego w samym 2014 r. nakłady inwestycyjne osiągnęły ok. 3,1 mld zł. Do 2020 r. planuje się uruchomienie nowych jednostek wytwórczych opalanych węglem kamiennym, gazem i biomasą.

Nakłady inwestycyjne w latach 2014–2023 wyniosą ok. 37 mld zł, z czego ok. 29 mld zł w latach 2014–2020.

Główne inwestycje Grupy TAURON:

 

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne. Nowy blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością i dostępnością oraz niskimi poziomami emisji tlenków azotu, SO2, CO2 oraz pyłów. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum Rafako (lider) oraz Mostostal Warszawa. Umowa z konsorcjum została podpisana w kwietniu 2014 r., a plac budowy przekazano w listopadzie 2014 r. Na koniec 2014 r. zaawansowanie prac wynosiło 9 proc., a planowany termin oddania projektu do eksploatacji to 2019 r.

Budowa bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe/240 MWt – pierwszej dużej jednostki gazowej w Grupie. Projekt realizowany jest we współpracy z PGNiG, a udział Grupy TAURON wynosi 50 proc. Generalnym wykonawcą jest Abener Energia. W 2014 r. realizowano montaż głównych urządzeń blokowych, a na koniec roku zaawansowanie prac wyniosło 68 proc. Zakończenie projektu zaplanowano na 2015 r.

Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy 50 MWe/86 MWt. Generalnym wykonawcą bloku jest Elektrobudowa. W 2014 r. zakończono montaż konstrukcji stalowej kotła generatora. Na koniec 2014 r. zaawansowanie prac wyniosło 42 proc., a zakończenie inwestycji planowane jest na 2016 r.

Budowa bloku parowo-gazowego o mocy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 266 MWt. W 2014 r. zawarto z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi wstępne porozumienie w sprawie finansowania budowy bloku oraz podpisano umowę przyłączeniową z Gaz System. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 r.

Budowa instalacji odazotowania spalin w sześciu blokach Elektrowni Jaworzno III oraz w czterech blokach Elektrowni Łaziska. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć emisję tlenków azotu w tych jednostkach do poziomów, które będą obowiązywały od 2018 r. Do końca 2014 r. zakończono prace w ośmiu z dziesięciu bloków, realizacja działań modernizacyjnych zakończy się w 2016 r.

Budowa szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla działalności TAURON Wydobycie. Zapewni bazę zasobową na kolejne lata i wyeliminuje wydobycie podpoziomowe. W 2014 r. wykonano kontrolny otwór geologiczny, który stanowił podstawę do przygotowania dokumentacji geologicznej. Na koniec roku zaawansowanie prac wyniosło 15 proc., a zakończenie projektu zaplanowano na 2022 r.

Budowa poziomu 800 m wraz z uruchomieniem czwartej ściany. Inwestycja pozwoli uzyskać dodatkową produkcję węgla w stosunku do obecnego poziomu. Trwa pogłębianie szybu oraz drążenie wyrobisk udostępniających. Realizowane są dostawy urządzeń infrastruktury dołowej. Opracowano koncepcję technologiczną dla modernizacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Zaawansowanie prac wynosi 17 proc., a inwestycja ma się zakończyć w 2019 r.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.