Klienci i dostawcy

W 2014 r. łączna sprzedaż detaliczna energii elektrycznej zrealizowana przez Obszar Sprzedaż na rzecz prawie 5,3 mln klientów wyniosła ok. 38,3 TWh, czyli 93,3 proc. poziomu osiągniętego w 2013 r., w którym sprzedaż wyniosła ok. 41 TWh.

Zmniejszenie wolumenu sprzedaży jest głównie wynikiem spadku zapotrzebowania wśród klientów z grup taryfowych A i C. Stosowana przez Grupę TAURON segmentacja klientów (klienci strategiczni, biznesowi i masowi), uzależniona od wolumenu zużywanej energii elektrycznej, ma na celu dostosowanie oferty produktowej, kanałów sprzedażowych i komunikacji marketingowej do oczekiwań występujących w danym segmencie klientów.

Do największych klientów strategicznych TAURON należą: ArcelorMittal Poland, CMC Poland, Górażdże Cement, ISD Huta Częstochowa, KGHM Polska Miedź, Kompania Węglowa, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, ZGH Bolesław, Katowicki Holding Węglowy oraz PKP Energetyka.

Proces postępującej liberalizacji i związana z nim rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku energii po stronie klientów ma swoje odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących. Na najbardziej zaawansowanym poziomie tego procesu są klienci z segmentu biznesowego Grupy TAURON, gdzie ponad 95 proc. wolumenu zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

Proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego znajduje się obecnie w fazie rozwoju. Na koniec 2014 r. do ok. 23 proc. klientów z tego segmentu Grupa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie (umowy lojalizujące), a 77 proc. klientów kupowało energię po cenach taryfowych. Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2014 r. był produkt łączony Elektryk oparty o funkcjonalność assistance, z którego skorzystało ponad 160 tys. klientów. W ramach kampanii „TAURON to więcej niż prąd” TAURON Sprzedaż rozpoczął w 2014 r. pilotażową sprzedaż gazu dla klientów rynku masowego oraz wprowadził ofertę dla klientów kupujących węgiel.

Duży wpływ na organizację  procesów sprzedażowych i obsługowych w 2014 r. miały zmiany wprowadzone w prawie konsumenckim. Powyższe elementy rzutować będą także na funkcjonowanie i ofertę sprzedaży w 2015 r. i kolejnych latach. Wszystkie działania sprzedażowe w 2014 r. były prowadzone z intencją utrzymywania oczekiwanego poziomu marż sprzedażowych oraz budowania potencjału do sprzedaży innych usług i produktów dodatkowych w latach kolejnych.

Nowym obszarem handlowym w działalności Grupy TAURON jest obrót paliwem gazowym. W ramach tego procesu rozpoczęto sprzedaż gazu w grupie klientów biznesowych, zawierając pierwsze kontrakty z gwarancją ceny dla klienta. W 2015 r. planowane jest wprowadzenie regularnej oferty na dostawę paliwa gazowego dla aktualnych i potencjalnych klientów z rynku biznesowego.

 

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Rodzaj klientaIlość sprzedanej energii elektrycznej (TWh)
Struktura sprzedaży Grupy TAURON w 2014 r. (TWh)
Klienci strategiczni10 TWh
Klienci biznesowi12,5 TWh
Klienci masowi (w tym gospodarstwa domowe)12,1 TWh
Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych3,6 TWh

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


BranżaIlość
Struktura sprzedaży do klientów strategicznych w podziale na branże
Przemysł surowcowy24,1%
Przemysł motoryzacyjny5,1%
Przemysł metalowy24,3%
OSD33%
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej3,6%
Pozostałe9,9%

 

 

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.