Pracownicy

Przeciętne zatrudnienie w Grupie TAURON w 2014 r. wyniosło 26 108 etatów, co oznacza spadek wobec zatrudnienia w 2013 r., w którym przeciętne zatrudnienie wyniosło 26 441 etatów.

Zmiany wielkości przeciętnego zatrudnienia wynikają między innymi z realizowanych programów dobrowolnych odejść w Obszarach: Dystrybucja, Wytwarzanie, Ciepło, Obsługa Klienta, OZE.

Spółki Grupy TAURON oferują szeroki wachlarz inicjatyw zapewniających pracownikom wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu Grupa TAURON należy do najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Agencja pośrednictwa pracy Randstad umieściła spółkę TAURON Polska Energia na liście najbardziej atrakcyjnych pracodawców w rankingu „Randstad Award 2013” oraz „Randstad Award 2014”. Dodatkowo TAURON Polska Energia po raz pierwszy dołączył do grona najbardziej pożądanych pracodawców według agencji rekrutacji i doradztwa HR Antal International, co znajduje potwierdzenie w wynikach badania „Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonego przez tę agencję.

Jednym z kluczowych aspektów zatrudnienia w Grupie TAURON jest troska o kompetencje pracowników. Profesjonalnie przygotowana oferta szkoleniowa, możliwość zaangażowania się pracowników w innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne oraz udział w programach rozwoju talentów stanowią o wadze, jaka jest przypisywana działaniom w tym obszarze.

Istotnym elementem działań na rzecz pracowników jest utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Ambicją Grupy TAURON jest budowanie spójnej kultury korporacyjnej w oparciu o wartości etyczne. Wyrazem naszej troski w tym zakresie jest kreowanie wśród pracowników świadomości, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych i społecznych w zgodzie z obowiązującymi w spółkach Grupy wspólnymi wartościami opisanymi w „Kodeksie Etyki Biznesowej”.

W Grupie TAURON realizowane są działania mające na celu wymianę informacji oraz budowanie ogólnokorporacyjnej bazy wiedzy. Najlepszym tego przykładem jest powstanie w 2013 r. wspólnego intranetu dla pracowników Grupy, który stanowi jeden z głównych kanałów komunikacji wewnętrznej. Jest to największy projekt w Polsce pod względem liczby użytkowników i funkcjonalności. Wspólny intranet ma za zadanie wspierać budowanie świadomości marki wśród pracowników oraz umożliwić stworzenie bazy wiedzy dla całej organizacji.

W Grupie TAURON organizowane są liczne inicjatywy integrujące pracowników poszczególnych spółek, które umożliwiają rekreację i sportowe współzawodnictwo. Uczestnictwo pracowników w tego typu wydarzeniach w pozytywny sposób wpływa na budowanie relacji wewnątrz Grupy, a jednocześnie powoduje, że pracownicy bardziej utożsamiają się z marką TAURON.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.