Ochrona środowiska

Grupa TAURON poświęca wiele uwagi kwestii ochrony środowiska, dążąc do minimalizacji obciążeń dla otoczenia oraz ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym emisji gazów, takich jak np. dwutlenek węgla.

Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy TAURON posiadają pozwolenia na korzystanie ze środowiska, pozwolenia sektorowe oraz wodnoprawne.

Grupa nieustannie inwestuje w modernizację instalacji wytwórczych mającą na celu zmniejszenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko.

Do najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 r. prowadzonych w Grupie TAURON należały:

  • Budowa instalacji odazotowania spalin na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz Elektrowni Jaworzno III, która przyczyni się do zmniejszenia emisji NOx do poziomu 200mg/Nm3. W 2014 r. wykonano instalacje na bloku nr 9 w Elektrowni Łaziska oraz bloku nr 3 w Elektrowni Jaworzno III.
  • Rozpoczęcie budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którego oddanie do eksploatacji wpłynie znacząco na zmniejszenie emisji do atmosfery Nm3, SO2, CO2  oraz pyłów.
  • Kontynuacja realizacji programów środowiskowych: Awaryjny wyciek oleju – misy olejowe. Doposażenie istniejących separatorów oleju w dodatkowe zabezpieczenia i sygnalizację alarmową. Zmiana w organizacji odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz uzyskanie stosownych zezwoleń w TAURON Dystrybucja.
  • Prowadzenie działań polegających na przetwarzaniu (odzysku) odpadów wydobywczych w instalacji podsadzkowej oraz do produkcji kruszyw i mieszanek kruszywowych.
  • Modernizacje elektrowni wodnych, mające na celu między innymi zmniejszenie zagrożenia skażenia środowiska naturalnego olejami.

Spółki Grupy TAURON prowadzą odpowiedzialną politykę w dziedzinie ochrony środowiska oraz dokładają należytej staranności, aby zarówno prowadzona działalność, jak i realizowane inwestycje były zgodne z wymogami i uwzględniały osiągnięcia technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska.

Grupa TAURON co roku przeznacza znaczące kwoty na ochronę środowiska. W 2014 r. opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, które poniosły spółki Grupy TAURON, wyniosły ponad 46 mln zł.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.