Komunikacja

Komunikacja TAURON Polska Energia z interesariuszami to jeden z podstawowych czynników wpływających na relacje Grupy z otoczeniem.

0009

W związku z tym Grupa dokłada wszelkich starań, aby spełniała ona najwyższe standardy w stosunku do każdej z grup odbiorców. Przejrzystość działania jest szczególnie ważna, ponieważ od połowy 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W strukturach spółki działają Biuro Prasowe i Biuro Relacji Inwestorskich, będące częścią Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR. Pierwsze z nich jest odpowiedzialne m.in. za komunikację wydarzeń do mediów (w tym współpracę z mediami, organizowanie dla dziennikarzy spotkań ze spółką, konferencji prasowych). Biuro Relacji Inwestorskich odpowiada za wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych ze statusem spółki publicznej notowanej na giełdzie oraz aktywną współpracę ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego – analitykami, zarządzającymi funduszami oraz inwestorami indywidualnymi.

Bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym dla firm jest internet. TAURON prowadzi rozbudowaną i bogatą w treści stronę internetową, na której regularnie zamieszcza wszystkie informacje istotne dla jej interesariuszy.

Od 2009 r. w Grupie obowiązuje związana ze strategią korporacyjną strategia funkcjonalna public relations i komunikacji. W jej ramach budowany jest wizerunek marki TAURON wokół następujących czterech wartości:

• Bezpieczeństwo
• Troska o społeczności lokalne
• Zrównoważony rozwój
• Ekologia

Jednym z kluczowych elementów strategii public relations i komunikacji jest część poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto spółka wydaje miesięcznik „Polska Energia”, w którym czytelnicy mogą znaleźć informacje o wydarzeniach w Grupie TAURON oraz o najnowszych trendach w polskiej i światowej energetyce.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.