Historia

W 2014 r. została podpisana umowa z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego Grupa wyemitowała obligacje o wartości 1,75 mld zł i 168 mln euro.

W 2014 r. TAURON zawarł z PGE, KGHM Polska Miedź i ENEA umowę na realizację wspólnego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 000 MW.

W 2013 r. do eksploatacji przekazano farmy wiatrowe w Marszewie (82 MW) i Wicku (40 MW), blok kogeneracyjny w ZEC Bielsko-Biała o mocy 50 MWe/106 MWt oraz bloki biomasowe w Elektrowni Jaworzno III (50 MW), Zakładzie Wytwarzania Tychy (40 MW) i Elektrowni Stalowa Wola (20 MW).

We wrześniu 2012 r. spółka podpisała z PGE, KGHM Polska Miedź oraz ENEA list intencyjny dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

We wrześniu 2011 r. TAURON Ekoenergia nabył spółkę Lipniki wraz z farmą wiatrową o łącznej mocy 30,75 MW. Był to pierwszy park wiatrowy Grupy TAURON.

W 2011 r. przeprowadzono reorganizację w zakresie podstawowych obszarów działalności Grupy, w rezultacie czego do życia powołane zostały spółki: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło.

W grudniu 2011 r. TAURON Polska Energia nabył od Vattenfall 99,98 proc. akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Przejęcie umocniło wiodącą pozycję Grupy w obszarze dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce.

W czerwcu 2010 r. nastąpiło połączenie TAURON Polska Energia z jej spółkami zależnymi: Enion Zarządzanie Aktywami oraz Energomix Servis. W rezultacie tego procesu uproszczona została struktura organizacyjna Grupy TAURON.

30 czerwca 2010 r., w następstwie przeprowadzonej publicznej oferty akcji oferowanych przez Skarb Państwa, TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W lipcu 2009 r., w zamian za wkład niepieniężny w formie akcji nowej emisji, TAURON Polska Energia nabył od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej oraz większościowy pakiet udziałów Elektrociepłowni EC Nowa.

8 stycznia 2007 r. spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Energetyka Południe, natomiast 16 listopada 2007 r. zarejestrowano zmianę nazwy na TAURON Polska Energia.

W 2007 r. Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe większościowe pakiety akcji Południowego Koncernu Energetycznego, Enionu, EnergiiPro, Elektrowni Stalowa Wola, Elektrociepłowni Tychy oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice.

6 grudnia 2006 r. została utworzona spółka Energetyka Południe. Założycielami byli: Skarb Państwa, EnergiaPro, Enion oraz Elektrownia Stalowa Wola.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.