Priorytety Grupy TAURON w 2015 r.

0024_napis

W świetle wymagającej sytuacji rynkowej i wyzwań stojących przed branżą energetyczną Grupa TAURON w 2015 r. skoncentruje się na:

  • konsekwentnej redukcji kosztów operacyjnych i utrzymaniu dyscypliny kosztowej we wszystkich obszarach biznesowych,
  • rozwoju dochodowych projektów, w szczególności w Obszarze Dystrybucja, przy jednoczesnej dbałości o długoterminową efektywność i rozbudowę mocy Obszaru Wytwarzanie, jak i wykorzystanie szans w pozostałych obszarach,
  • umocnieniu pozycji konkurencyjnej w najważniejszych obszarach działalności.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.