Lokalizacja kluczowych
aktywów grupy tauron

Kliknij na obiekt, aby poznać szczegóły   

http://raportroczny2014.tauron.pl/wp-content/themes/wpbootstrap
mapa polski mapa polski mapa polski
  • elektro Elektrownie wodne
  • elektro Farmy wiatrowe
  • elektro Kopalnie węgla kamiennego
  • elektro Elektrownie węglowe
  • elektro Elektrociepłownie węglowe
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.