O grupie
tauron

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego 2014 rok w Grupie TAURON.

Zobacz wideo

Szanowni
Państwo

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym raportem rocznym Grupy TAURON.

Zobacz wideo Prezes

Łańcuch wartości

lancuch
swipe
20% krajowych zasobów
węgla energetycznego
Drugi producent energii elektrycznej w Polsce
Największy dystrybutor
energii elektrycznej w Polsce
Drugi największy sprzedawca
energii elektrycznej w Polsce
wydobycie
wydobycie
2 kopalnie węgla
kamiennego

Wydobycie węgla kamiennego
5,4 mln ton
wydobycie
wydobycie
3 elektrociepłownie
Łączna moc 0,3 GWe / 1,3 GWt
Produkcja energii 1,7 TWh
Produkcja ciepła 9,1 PJ
wydobycie
wydobycie
5 elektrowni
węglowych

Łączna moc 4,5 GWe / 1,3 GWt
Produkcja energii 13 TWh
Produkcja ciepła 4,4 PJ
wydobycie
wydobycie
4 farmy
wiatrowe

Łączna moc
183 MW
wydobycie
35 elektrowni
wodnych

Łączna moc
140 MW
wydobycie
wydobycie
18,3% powierzchni
Polski

47,9 TWh dystrybuowanej energii
261 tys. km linii dystrybucyjnych
5,4 mln klientów
wydobycie
wydobycie
5,3 mln klientów
38,6 TWh
sprzedaż detaliczna energii
http://raportroczny2014.tauron.pl/wp-content/themes/wpbootstrap

Najważniejsze
dane za 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

18,4 mld zł

Przychody ze sprzedaży

(mln zł)

19,52%

EBITDA

3 627mln zł

EBITDA

(mln zł)

31,51%

CAPEX

3 090mln zł

CAPEX

(mln zł)

Zysk netto

1 186mln zł

Zysk netto

(mln zł)

19,7%

Kluczowa
inwestycja

blok energetyczny
w Jaworznie

910 MW

sprawność
netto

≥ 45 %

rok zakończenia
budowy

2019 r.

szacowane zmniejszenie emisji CO2 (rocznie)

2 mln ton

zastosowane
rozwiązania

technologia CCS ready, instalacja katalityczna odazotowania spalin SCR, elektrofiltr, instalacje odsiarczania spalin (IOS)

strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia strategia
rotate-left 360o rotate-right

TAURON
na GPW

strategia
7 stycznia - NWZ
18 marca - publikacja wyników za 2013 r.
14 maja - publikacja wyników za I kw. 2014 r.
15 maja - ZWZ
14 sierpnia - dzień dywidendy
21 sierpnia - publikacja wyników za I pół. 2014 r.
1 września - NWZ
4 września - dzień wypłaty dywidendy
13 listopada - publikacja wyników za III kw. 2014 r.
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.
close